Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. İster anlaşmalı boşanma davası olsun isterse de çekişmeli boşanma davası olsun, bu davayı açacak olan kişiler, Aile mahkemesine boşanma istemiyle ve boşanma davalarına uygun olarak hazırlanmış boşanma dilekçeleri ile birlikte başvuru yapmalıdırlar. Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır diye merak eden kişiler için bu makalemizde davanın nerede açılması gerektiği ve yetkili mahkemenin neresi olduğu hususuna değineceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası için yetkili mahkeme eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemeleri olmaktadır. Her yerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Burada da anlaşmalı boşanma davası nerede açılır diye merak eden bireyler Aile mahkemesi olmaması nedeniyle davalarını Asliye Hukuk Mahkemelerinde açabilirler. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası nerede açılır diyen kişiler Aile Mahkemesi yok ise, yine eşleri ile birlikte son altı aydır ikamet ettikleri yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerine boşanma istemiyle başvurabilirler.

Eşler Altı Aydan Daha Uzun Süredir Ayrıysa Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yani resmi ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Peki eşler uzun süredir farklı yerlerde ikamet ediyorsa anlaşmalı boşanma davası nerede açılır. Burada eşlerin resmi ikamet adreslerinin 6 aydan daha uzun bir süredir farklı yerde olması durumunda anlaşmalı boşanma davası davalının ikamet adresinde açılmalıdır. Kimi zaman ise eşler anlaşmalı boşanma için birlikte davayı açabilirler. Eşlerin davayı birlikte açmaları durumunda ise dava eşlerden birisinin ikamet adresinin bulunluğu yerdeki görevli mahkemede açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları tıpkı çekimeli boşanma davaları gibi Aile Mahkemelerinde açılır, Boşanma davaları için yetkili mahkemeler Aile mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır diye merak eden kişiler yetkili mahkemenin bulunduğu adliyede Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma davası açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin her ikisinin de boşanma yönünde irade sergilemesi sonucunda, açılacak olan boşanma davası türünün anlaşmalı olması ve medeni kanunun hükmettiği anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirmesi ile başlar. Burada her iki eşin de boşanmak istemesi tek başına anlaşmalı boşanma için yeterli olmamaktadır. İki eşinde boşanmak istemesinin yanı sıra mutlaka “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmelidir. Bu makalemizde “Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?” diye merak eden birey için süreci hakkında bilgi vereceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Medeni Kanun’da yer alan anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilmediği noktada eşler ancak çekişmeli olarak boşanabilirler. Bu yüzden eşlerin anlaşmalı boşanmak istemeleri durumunda öncelikle anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma süreci nasıl İşler diye merak eden bireyler ilk olarak en az 1 yıl evli kalmış olmalıdırlar. Evlilik bir yıldan uzun olduğundan anlaşmalı boşanma davası açmak mümkündür. Fakat evliliğin bir yılını doldurmadığı birlikteliklerde eşler anlaşmalı boşanma yoluna gidemezler.

Anlaşmalı boşanma süreci nasıl İşler diye merak eden kişilerin ikinci olarak yerine getirmeleri gereken husus, boşanmanın maddi ve manevi tük sonuçlarında uzlaştıklarını eşleri ile yapılacak olan bir boşanma protokolü içerisinde beyan etmektir. Anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırılan bu sözleşmede taraflar mal paylaşımı nafaka, velayet, tazminat gibi bir çok konuda anlaşmakla birlikte bu anlaşmanın detaylarını da boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Örneğin eşlerin anlaşmalı boşanma süreci içerisinde çocuğun velayeti konusunda uzlaşmış olmalarının yanı sıra boşanma gerçekleştirildikten sonra velayeti almayan bireyin çocukla kişisel ilişkisinin tesisi nasıl olacak konusuna da açıklık getirmeleri gerekir. Bu ve bunun gibi bir çok ayrıntı boşanma protokolü içerisinde yer almalıdır. Bilinmesi gerekir ki boşanma protokolü açılacak olan davanın omurgasını oluşturur. O yüzden anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler diyen kişilerin bu noktada uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkilinin ihtiyacı olan anlaşmalı boşanma protokolünün hukuka uygun şekilde hazırlanmasını sağlayarak taraflara sorunsuz bir boşanmanın kapılarını açar.

Anlaşmalı boşanma süreci nasıl İşler diye merak eden kişilerin yerine getirmeleri gereken son husus ise açılacak davada mahkemeye gelmeleridir. Anlaşmalı boşanma davasının görüldüğü mahkemeye taraflardan birisinin gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez o yüzden mutlaka iki tarafında anlaşmalı boşanma mahkemesine gelmeleri gerekir.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Home

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanmaİlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Evlilik içerisinde ilgisizlik durumu en fazla görülen boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisiz olması, kadının ev işlerine karşı ilgisiz olması, çocuğun bakımına karşı eşin ilgisizliği, erkeğin evi geçindirme konusundaki ilgisizliği, eşlerin ailelerine karşı ilgisizlik gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilen bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilmektedir. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna gidecek olan kişilerin bu süreçte açılacak boşanma davası içerisinde hukuki sebep olarak “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” unsurunu öne sürmeleri gerekir.

Medeni Kanun’da yer alan boşanma nedenleri arasında ilgisizlik yer almaz fakat. Evlilik içerisindeki ilgisizlik halinin yaratacağı sonuçlar boşanma nedenleri içerisinde yer alabilmektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi ilgisizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan tutum ve davranışlardan birisidir. Bu noktada Medeni Kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda boşanma davası açılabileceğine değinmiştir. O yüzden İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerinde bu hususta Medeni Kanunun 166. Maddesini boşanma gerekçesi olarak öne sürmeleri gerekir.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Yapılabilir Mi?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna giden eşlerin bu noktada yerine getirmeleri gereken koşullar vardır. Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için eşlerde 3 koşul arar. Buna göre öncelikle evliliğin 1 yılını doldurmuş olması gerekir. 1 yıldan kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamaz. İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yapmak isteyen kişilerin de evliliklerinin 1 yılını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir. Medeni Kanunda yer alan bir diğer koşul ise eşlerin tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmaları ve bunu hazırlanacak bir boşanma protokolü içerisinde beyan etmeleridir. Burada tüm hukuki sonuçlardan kasıt velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka gibi durumları ifade eder. Son olarak ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen bireyler açılacak boşanma davası içerisinde duruşmalara katılmalıdır. Taraflardan herhangi birisinin duruşmaya katılmaması durumunda ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

İlgisizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma yoluna gidecek kişilerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, dava açmaları gerekir. Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemesi olup, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu davanın açılması gereken mahkemeler, Asliye Hukuk Mahkeleleridir. Eşler ilgisizlik nedeniyle boşanma dilekçelerini son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesine verirler.

Bilinmesi gerekir ki, boşanma davası zor bir süreçtir ve hukuki altyapısının doğru kurulması gerekir. Aksi durumda dava süresi yılları bulabileceği gibi boşanma davasının reddi de söz konusu olabilecektir. O yüzden ilgisizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma gerçekleştirecek eşlerin uzman bir boşanma avukatı ile davayı açmaları önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Her ne kadar boşanma süreci toplumumuz tarafından hoş karşılanmayan bir olgu gibi algılansa da taraflar için çekilmez hale gelmiş bir evliliğin devamında ne boşanmak isteyen eşler bakımından ne de aileler bakımından menfaat bulunmamaktadır.

Anlaşmalı olarak boşanmak da evlenmek kadar doğal bir karardır. Birlikteliği uzlaşarak noktalayabilmek, kırmadan incitmeden, empati ile davranabilmek adına çiftlerin en az manevi hasar ile evlilik birliğini noktalayabilecekleri tek aşama anlaşmalı boşanma davası olmaktadır.

Boşanmak isteyen çiftlerin Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle her konuda uzlaşarak ve birlikte boşanma kararı alması durumunda taraflar arasında anlaşmalı boşanma iradesinin varlığından bahsedilebilmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun boşanma kararı alırken detaylı düşünmeyi, empati yapmayı ve boşanmanın son çare olduğunu bir kez daha muhakeme etmeli ve anlaşmalı boşanma kararınız net ise hızlı ve doğru adımlarla hareket etmelisiniz.

Unutmayın, boşanma bir son değil! Yeni bir başlangıç…

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanmalarda eşler, davayı açarken, bu dava türüne uygun bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Burada anlaşmalı boşanma dilekçesi açacağınız boşanma davasının iskeletini oluşturacağından dolayı, hukuki olarak doğru şekilde hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile davanızı açmanız sürecin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesine olanak sağlayacaktır. Şimdiki yazımızda anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır, anlaşmalı boşanma dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve anlaşmalı boşanma dilekçesinin önemi hakkında bilgiler vereceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma davalarında hazırlanacak olan dilekçeden farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçelerinde taraflar tebligat adreslerini doğru şekilde yazmalıdırlar. Dilekçe içerisinde eşlerin isim ve soyadları, tc kimlik numaraları bulunur. Eşler anlaşmalı boşanma yapmak istediklerini anlaşmalı boşanma dilekçe içerisinde ifade etmelidirler. Diğer yandan anlaşmalı boşanma dilekçelerinde varsa anlaşmalı boşanma protokolüne atıfta bulunmak önemlidir. Bireyler dilekçe içerisinde, mutabık oldukları konuların boşanma protokolünde yer aldığı yönünde bilgi vermelidirler. Boşanma protokolü olmadan açılacak anlaşmalı boşanma davalarında, protokol duruşma öncesinde hazırlanarak mahkemeye verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi bilgisayar çıktısı ya da daktilo ile yazılabileceği gibi, dilekçe elle de yazılabilir. Bu durum bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli olan boşanma dilekçesi her iki eş tarafından imzalanabileceği gibi yalnız bir eş tarafından da imzalanabilir

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmalı boşanmalarda sunulacak olan dilekçe mutlaka hukuki altyapısı doğru şekilde kurgulanmış olmaldır. Bu anlamda bireylerin sık sık yaptığı hatalardan birisi,yeterince hukuki bilgiye sahip olmayan dilekçeci ya da arzuhalciler aracılığı ile anlaşmalı boşanma dilekçelerini yazmaları olmaktadır. Bu noktada adliye etraflarında bu hizmeti veren kişilerin hukuki sorumluluğu olmadığı için olası hak kayıplarında bireyler mağdur olmaktadırlar. O yüzden anlaşmalı boşanma dilekçesi için mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler, iki nüsha halinde bu belgeyi hazırlamalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra yetkili aile mahkemesine, yani eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine dilekçe verilir. İkamet adresinin bulunduğu yerde Aile Mahkemesi yok ise, bu dilekçe Asliye Hukuk Mahkemesine sunulur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma ÜcretleriAnlaşmalı Boşanma Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davası açarak evliliğini en kısa süre içerisinde sonlandırmak isteyen kişilerin bu süreçte merak ettiği konulardan birisi de anlaşmalı boşanma ücretleri olmaktadır. Anlaşmalı boşanma ücretleri açısından belirleyici olan unsurlar farklıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerin hazırlanması için ödenmesi gereken ücretler, anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri, anlaşmalı boşanma davası yargılama giderleri… gibi bir çok husus, anlaşmalı boşanma maliyeti açısından belirleyicidir.

 

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri – Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi ve yürütülebilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Bu anlamda davayı açabilmek için anlaşmalı boşanma dilekçesi, davanın istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekir. Bu noktada bireylerin anlaşmalı boşanma için gerekli belgeleri nasıl hazırlayacağı anlaşmalı boşanma ücretleri noktasında değişkenlik gösterir. Bilinmesi gerekir ki anlaşmalı boşanma sürecinin hukuki anlamda doğru bir şekilde yürütülmesi önemlidir. O yüzden anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler hazırlanırken mutlak suretle boşanma hukuku konusunda uzman bir avukat ile boşanma belgeleri hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü taraflara tek celsede boşanma adına mutlak fayda sağlar. Bireysel olarak hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma belgeleri, hukuki anlamda yetersiz kalabilmektedir. Bu da bireylerin açacakları boşanma davasının reddine sebep olabilir. Boşanma davasının reddi durumunda ise bireyler boşanma sürecinde maddi ve manevi anlamda kayıp yaşayacaklardır. O yüzden anlaşmalı boşanma maliyeti göz önüne alınarak uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası süreci yürütülmesi gerekir.

 

Anlaşmalı Boşanma Maliyeti – Boşanma Avukatı Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davalarında istenilen sonucun alınabilmesi, yasal hakların korunabilmesi ve davanın en kısa sürede çözümlenebilmesi için hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma maliyeti düşünüldüğünde, uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi ve bireysel olarak davanın açılması arasında çok bir fark yaratmayacaktır. Aksine velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi bir çok husus konusunda hakların korunacağı göz önüne alındığında anlaşmalı boşanma ücretleri içerisinde avukat ücretinin değeri daha önemli kılınmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Masrafları – Yargılama Giderleri

Anlaşmalı boşanma ücretleri içerisinde davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için ödenmesi gereken masraflar içerisinde dava masrafları ve yargılama giderleri de yer almaktadır. Bunlar, dava harçları, bilirkişi raporu ücretleri, tanık bildirme ücretleri, keşif ücretleri… bir çok kalem yer alır. Bu masraflar devlete ödenen kısmı içerir ve dava niteliğine göre gerekli görülen her kalem için ödeme yapılmaktdır.